HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Naujienos

13672396_10210312156508236_1841619307_n
2016-07-14

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) išleido naująjį – 30-ąjį – administracinių teismų praktikos biuletenio numerį, kuriame pristatoma LVAT praktika, taikant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) normas. Leidinyje taip pat pateikiama svarbiausia 2015 metų liepos-gruodžio mėnesių LVAT teisminė praktika, administracinė doktrina, apžvelgiamos specialiosios teisėjų kolegijos nutartys dėl teismingumo bei Lietuvai aktualūs tarptautinių ir užsienio teismų sprendimai.

Plačiau Plačiau
 
teismas3
2016-07-08

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija, nagrinėdama administracinę bylą dėl palūkanų už laiku negrąžintą pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) permoką, kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.

Plačiau Plačiau
 
2016-07-07

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija, nagrinėdama administracinę bylą dėl vykdant trikampę prekybą atlikto tiekimo apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą.

Plačiau Plačiau
2016-07-05

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, jog Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma 75:2016) 79 punktas ta apimtimi, kuria šiame punkte numatyta, jog jeigu vaiko sveikatos pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito nesant skiepų kontraindikacijų, ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą toks vaikas nepriimamas, prieštarauja konstitucinio teisinės valstybės principo apimamam teisės aktų hierarchijos principui.

Plačiau Plačiau
 
2016-06-29

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2016 m. birželio 28 d. paskelbė sprendimą norminėje byloje, kurioje, be kita ko, buvo prašoma ištirti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-120/V-346 patvirtinto Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo (toliau – Kriterijų sąrašas) atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – Konstitucija) įtvirtintiems principams.

Plačiau Plačiau
2016-06-22

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2016 m. birželio 20 d. kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą byloje, kurioje iškilo klausimas dėl komercinės veiklos – skolų, įgytų sudarius reikalavimo perleidimo sutartis, išieškojimo – reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės nuostatų aiškinimo ir taikymo ginčo teisiniams santykiams.

Plačiau Plačiau
 
2016-06-21

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2016 m. birželio 20 d. priėmė sprendimą, kuriuo patvirtino, jog pagrįstai Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nustatė konkurencijos teisės draudžiamą susitarimą dėl maisto produktų perpardavimo kainų palaikymo tarp MAXIMA LT, UAB ir UAB „Mantinga“.

Plačiau Plačiau
2016-06-17

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija, išnagrinėjusi Raseinių rajono savivaldybės tarybos prašymą pateikti išvadą, ar Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys – meras Algirdas Gricius – nevykdė jam įstatymuose nustatytų mero įgaliojimų atstovauti savivaldybei (savivaldybės tarybai) teisme, ginti (atstovauti) atstovaujamųjų interesus ir šiais veiksmais sulaužė priesaiką, nutarė, kad A. Gricius mero priesaikos nesulaužė ir teisės aktų nepažeidė.

Plačiau Plačiau
 

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

Skundų (prašymų) priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:1807249Šiandien:2475Dabar naršo:8