HerbasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Visos naujienos

Teismas išnagrinėjo akcizų susigrąžinimo už degalus klausimą
2017-10-13
 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Vakarų Baltijos laivų statyklos“ skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos atsisakymo grąžinti sumokėtus akcizus už akcizais apmokestinamas prekes, pripažino Mokestinės ginčų komisijos sprendimą teisėtu ir pagrįstu.

Byloje nagrinėtas mokestinis ginčas buvo kilęs dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 2013 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ prašymą sugrąžinti (įskaityti) už degalus sumokėtą akcizą. Byloje ginčytu 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Mokestinių ginčų komisija pripažino, kad mokesčių administratorius nepagrįstai atsisakė grąžinti minėtą akcizą ir panaikino jo sprendimą.

LVAT nagrinėdamas administracinę bylą, 2016 m. kovo 8 d. nutartimi nutarė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, nes teismo, be kita ko, buvo konstatuota, jog tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė nagrinėtu atveju, pareiškėjo atliktas degalų tiekimas turėjo būti kvalifikuojamas pagal Akcizų įstatymą, numatantį, kad nuo akcizų atleidžiami „laivų degalai, kurie tiekiami laivų navigacijos Europos Sąjungos vandenyse tikslams (įskaitant žvejybą) <...>“. Šia įstatymo nuostata į nacionalinę teisę yra perkeliamas iš esmės identiškas 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/96/EB 14 straipsnio 1 dalies c punktas.

Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus ir atsižvelgdama į ESTT 2017 m. liepos 13 d. sprendime byloje Vakarų Baltijos laivų statykla (C-151/16) pateiktą išaiškinimą, kad Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje numatytas atleidimas nuo mokesčio taikomas degalams, panaudotiems nuplukdyti laivui be krovinio iš vienos (šiuo atveju laivo statybos vietos) valstybės narės uosto į kitos valstybės narės uostą, kad ten į laivą būtų pakrautos prekės, kurias paskui reikia nugabenti į trečios valstybės narės uostą, pripažino, jog ginčo degalų tiekimas atitiko materialiąsias sąlygas jų (patiektų degalų) neapmokestinti, numatytas Direktyvoje bei, atitinkamai, Akcizų įstatyme. Minėtame ESTT sprendime taip pat buvo konstatuota, jog Direktyvos 2003/96 14 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas kaip draudžiantis valstybės narės teisės aktą, pagal kurį neleidžiama pasinaudoti šioje nuostatoje numatytu atleidimu nuo mokesčio tuo pagrindu, kad energetikos produktai į laivą patiekti nesilaikant šiame akte numatytų formalių reikalavimų, nors šis tiekimas tenkina visas aptariamoje nuostatoje numatytas atleidimo taikymo sąlygas.

LVAT teisėjų kolegija konstatavo, jog tuo atveju, kai tenkinamos esminės (materialiosios) energinių produktų atleidimo nuo akcizų sąlygos, nurodytos Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte, šie produktai negali būti apmokestinami remiantis vien tik aplinkybe, jog nebuvo paisoma poįstatyminiame teisės akte nustatytų formalių reikalavimų (tinkamų apskaitos dokumentų neišrašymu; licencijos verstis tam tikra veikla neturėjimu ir kt.). Todėl teisėjų kolegija konstatavo, kad Mokestinių ginčų komisija, nors ir kitais argumentais, iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

Administracinės bylos Nr. eA-151-556/2017.

 
Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2017-10-13 16:05

Darbo laikas

I-IV

V

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

dokumentų priėmimo laikas

I-IV

V

7.30 - 17.00

8.00 - 15.45

Adresas

Žygimantų g. 2

LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 279 1005

Faks. (8 5) 268 5875

info@lvat.lt

 

Kaip mus rasti?

e.teismas.lt

Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų
portalas

TEISMO DARBO VERTINIMO
Anoniminė anketa

Moksleivi, pažink teismą iš arti!

Karjera LVAT

teisėjų ir teismo pirmininko skyrimo tvarka Europoje

 
Viso apsilankė:3325164Šiandien:1723Dabar naršo:33