Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Naujienos

LVAT pristato praktikos biuletenį Nr. 35

LVAT pristato praktikos biuletenį Nr. 35
2019-02-11

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išleido 35-ajį administracinių teismų praktikos biuletenio numerį, kuriame publikuojami reikšmingiausi 2018 m. sausio–birželio mėnesiais priimti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniai sprendimai mokesčių, valstybės tarnybos, energetikos, socialinės apsaugos, asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitų teisinių santykių srityse.

Biuletenyje taip pat apžvelgtos bylų rūšinio teismingumo klausimus sprendžiančios Specialiosios teisėjų kolegijos nutartys, aktualūs Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo, užsienio valstybių (Suomijos, Vokietijos, Nyderlandų Karalystės, Prancūzijos) tarybų ir administracinių teismų sprendimai.

Administracinės doktrinos skiltyje publikuojamas Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto doktorantės Eimantės Šilvaitės straipsnis „Taikos sutartis kaip teisminės mediacijos administraciniame procese pagrindas“, taip pat Kreipimosi dėl konsultacinės išvados pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolą Nr. 16 proceso gairės.

Leidinį galima įsigyti atvykus į teismo raštinę, taip pat kreipiantis elektroninio ryšio priemonėmis. Norint įsigyti leidinį elektroninio ryšio priemonėmis, prašome užpildyti atitinkamos formos užsakymo anketą LVAT interneto svetainėje ir ją pateikti teismui nurodyta tvarka.