Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Priimti prašymai 2018 m.

Bylos numeris: I-8-520/2019 

Prašymas gautas: 2018 m. gruodžio 13 d. 
Pareiškėjas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 
Prašymas priimtas: 2018 m. gruodžio 19 d. nutartimi

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1V-3 „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos“ 2.1 punkto ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1V-3, 15 punkto atitikties Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse įtvirtintam lygiateisiškumo principui ir 7 dalyje įtvirtintam vidaus tarnybos ypatumų kompensavimo principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinam asmenų lygybės principui.

Bylos numeris: I-34-822/2018

Prašymas gautas: 2018 m. lapkričio 14 d.

Pareiškėjas: Lietuvos Respublikos Seimo narys Simonas Gentvilas

Prašymas priimtas: 2018 m. lapkričio 21 d. nutartimi

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 53 ir 54 punktų teisėtumo ištyrimo.

Bylos numeris: I-5-968/2019 

Prašymas gautas: 2018 m. spalio 26 d.

Pareiškėjas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Prašymas priimtas: 2018 m. lapkričio 5 d. nutartimi

Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36, 27.2 punkto (pirminė (originali) įsakymo redakcija) ir 26.2 punkto (2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. VA-76 redakcija), tiek kiek nustatyta, kad advokato, esančio ne Lietuvos gyventoju ir nevykdančio individualios veiklos, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, individualios veiklos nutraukimo pagrindas yra Lietuvos advokatūros sprendimas advokatą išbraukti iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo, atitikties Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059, 77.3 punktui (2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1058 redakcija) bei iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantiems teisės aktų hierarchijos reikalavimams.

Bylos numeris: eI-31-602/2018

Prašymas gautas: 2018 m. spalio 8 d.

Pareiškėjas: Lietuvos Respublikos Seimo nariai Ingrida Šimonytė, Vytautas Kernagis

Prašymas priimtas: 2018 m. lapkričio 21 d. nutartimi

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1508 bei juo patvirtinto Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš Transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4 punktų, 14 punkto, toje dalyje, kuria nenustatytas reikalavimas įstaigai telkti potencialius negiminingus kraujodaros kamieninių ląstelių donorus, kurie registruojami Pasaulio kaulų čiulpų donorų (BMDW) duomenų bazėje ir dalyvauti Europos kaulų čiulpų informacinės sistemos (EMDIS), BMDW bei Pasaulio čiulpų donorų asociacijos (WMDA) veikloje bei būti jų nariu, aprašo toje dalyje, kurioje sveikatos priežiūros įstaigoms nenustatyti maksimalūs mirtingumo rodikliai per 100 dienų po transplantacijos, teisėtumo.

 

Bylos numeris: I-18-415/2018

Prašymas gautas: 2018 m. gegužės 22 d.

Pareiškėjas: Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Gražulis

Prašymas priimtas: 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi

 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-558 „Dėl vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761, buvęs kodas G360K) Subačiaus g. 24, 26, 28 Vilniuje, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – teritorijos ribų plano ir paveldotvarkos projekto teisėtumo. 

Bylos numeris: I-14-502/2018

Prašymas gautas: 2018 m. kovo 23 d.

Pareiškėjas: Lietuvos Respublikos Seimo narys Remigijus Žemaitaitis
Prašymas priimtas: 2018 m. balandžio 19 d. nutartimi
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-191 „Dėl studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šiuo įsakymu patvirtinto studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo, 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Palyginamojo ekspertinio MTEP veiklos vertinimo reglamento, 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP ir meno veiklos vertinimo reglamento, 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V- 929 „Dėl duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos patvirtinimo“ patvirtintos duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos ir 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-962 „Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 2018 metais“ dalies teisėtumo.

Bylos numeris: eI-12-624/2018

Prašymas gautas: 2018 m. vasario 19 d.

Pareiškėjas: Lietuvos Respublikos Seimo narys Naglis Puteikis
Prašymas priimtas: 2018 m. kovo 20 d. nutartimi
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“, 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo ĮV-558 „Dėl vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ teisėtumo. 

 

Bylos numeris:  I-26-502/2017

Prašymas gautas: 2017 m. spalio 25 d.
Pareiškėjas: Lietuvos Respublikos Seimo narys Valerijus Simulik
Prašymas priimtas: 2017 m. lapkričio 21 d. nutartimi
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtinto Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo 2 priedo, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-446 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo“, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 patvirtinto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo teisėtumo. 

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 7.30 - 17.00
Antradienis 7.30 - 17.00
Trečiadienis 7.30 - 17.00
Ketvirtadienis 7.30 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Naujienų prenumerata