Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

BENDRIEJI KLAUSIMAI

Murauskas, D. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir laikas: optimalaus rezultato beieškant. Konstitucionalizmo idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konstitucinė tradicija. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. Sudarytojai J.Machovenko, I. Isokaitė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016, p. 195-225.

 

Andruškevičius A. Administracinė teisė: interesų veiksnys įstatymų leidyboje. Teisė. 2010, 74: 33–45.

http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/TeisAe/TeisAe 2010 74 tomas/33-45.pdf

 

Andruškevičius A. Administracinės teisės ypatingosios dalies metodologiniai pagrindai. Teisė. 2011, 78: 55–67.

http://www.vu.lt/leidyba/dokumentai/zurnalai/TeisAe/TeisAe 78 tomas/55-67.pdf

 

Bakaveckas A. Administracinės teisės šaltinių sistema. Socialinių mokslų studijos. 2010, 1(5): 137–150.

http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/dwn.php?id=241952

 

Bakaveckas A. Kategorijų – vykdomoji valdžia, valstybinis valdymas (administravimas) ir viešasis administravimas – samprata ir santykis Lietuvos administracinėje teisėje. Jurisprudencija. 2007, 2(92): 46–53.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/5f5/6_audrius_bakaveckas.pdf

 

Bakaveckas A. Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliojimai vykdomosios valdžios srityje. Jurisprudencija, 2003, 42(34): 68–76.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/6f8/007_bakaveckas.pdf

 

Bakaveckas A. Vykdomosios valdžios sąvoka, funkcijos ir santykis su administracine teise. Socialinių mokslų studijos. 2010, 1(5): 137–150.

http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/dwn.php?id=241952

 

Buračas A. Vadybos ir administravimo socialinių technologijų (ST) vertė. Jurisprudencija. 2007, 6(96): 16–26.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/8fc/2_antanas_buracas.pdf

 

Deviatnikovaitė I. Nepriklausomos reguliavimo institucijos valstybinio administravimo institucijų sistemoje. Disertacija. Vilnius, 2012.

http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20121122_083258-49314/DS.005.0.01.ETD

 

Deviatnikovaitė I, Kalašnykas R. Kategorijų kontrolė, valdžia ir socialinės technologijos turiningųjų požymių ypatumai teisėtumo užtikrinimo aplinkoje. Jurisprudencija. 2007, 6(96): 85–89.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/bc6/12_ieva_deviatnikovaite_remigijus_kalasnykas.pdf

 

Deviatnikovaitė I., Kalašnykas R. Parlamentinė kontrolė ir valdžių padalijimo principo įgyvendinimo problemos Lietuvoje. Jurisprudencija. 2007, 2(92): 61–67.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/352/8_devitnikovaite_kalasnykas.pdf

 

Giedraitytė V. ir Šenavičius A. Administracinė teisė. Metodinė medžiaga. Kaunas, 2011.

https://www.ebooks.ktu.lt/eb/1080/administracine-teise/

 

Griškevič L. Valdžių padalijimo teorija pagal J. Madisoną. Teisė. 2008, 66(2): 154–161.

http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/TeisAe/TeisAe 2008 66 2 tomas/154-161.pdf

 

Kargaudienė A. Socialinės įtakos mechanizmai. Naujos galimybės paveikti administracinės teisės normų įgyvendinimo procesą. Jurisprudencija. 2007, 6(96): 27–31. http://www.mruni.eu/upload/iblock/c12/3_ausra_kargaudiene.pdf

 

Kiršienė J. Administracinių ir civilinių teisių sąveika bendrovių valdyme. Jurisprudencija. 2004, 56(48): 118–126.

https://aleph.library.lt/F/EG56UBEUCFKDR3V7PBG7FQ16AA3SMHQBPFGG4MINQYVSHT9HRJ-30517?func=direct&local_base=MRU02&doc_number=000001713&pds_handle=GUEST

 

Klimas E, Lankelis J. Viešojo intereso nustatymas – objektyvieji kriterijai. Jurisprudencija. 2014, 21(1): 115–140.

https://www.mruni.eu/upload/iblock/e09/JUR-14-21-1-06.pdf

 

Kuncevičius G. Sutarties instituto pritaikymas administracinėje teisėje: teorinės įžvalgos. Socialinių mokslų studijos. 2010, 4(8): 233–250.

http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/dwn.php?id=269298

 

Kurpuvesas V., Sargevičius M. Teisinės sistemos nuostatų įgyvendinimas viešojo saugumo srityje. Jurisprudencija. 2007, 1(91): 85–89.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/7b4/12_kurpuvesas_sargevicius.pdf

 

Kurpuvesas V. Socialinės technologijos administracinėje justicijoje. Jurisprudencija. 2007, 6(96): 72–77.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/913/10_vytautas_kurpuvesas.pdf

 

Linkevičiūtė I. Administracinė diskrecija ir jos vertinimas teismų praktikoje. Jurisprudencija. 2006, Nr. 5(83): 65–72.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/e4b/7_linkeviciute.pdf

 

Melnikas B. Žiniomis grindžiama visuomenė ir žinių ekonomika Europos Sąjungoje: socialinės technologijos ir nauji iššūkiai viešajai vadybai. Jurisprudencija. 2007, 6(96): 32–42.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/f0b/4_borisas_melnikas.pdf

 

Mesonis G. Kai kurie Konstitucijos interpretavimo aspektai: expressis verbis ribos. Jurisprudencija. 2008, 5(107): 19-27.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/78a/2 mesonis 19-27.pdf

 

Novikovas A. Socialinės technologijos ir jų taikymas savivaldybių veikloje, užtikrinant vietos gyventojų saugumą. Jurisprudencija. 2007, 6(96): 59–62.

https://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=267359

 

Pranevičienė B., Mikalauskaitė-Šostakienė K. Teisinių ginčų teritorijų planavimo srityje ikiteisminio nagrinėjimo problemos. Jurisprudencija. 2011, 18(3): 963–977.

https://www.mruni.eu/upload/iblock/2fc/10_Praneviciene_Sostak-1.pdf

 

Raišienė A. G. Tarporganizacinės sąveikos turinys Lietuvos vietos savivaldos praktikų požiūriu. Jurisprudencija. 2008, 4(106): 50-60.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/dac/agota_giedre_raisiene.pdf

 

Tumonis T. Sprendimų priėmimas teisme ir teisinis realizmas. Jurisprudencija. 2012, 19(4): 1361–1382.

https://www.mruni.eu/upload/iblock/e5f/008_tumonis.pdf

 

Urmonas A. Administracinė teisė socialinių pokyčių erdvėje. Jurisprudencija. 2006, 5(83): 37–47.

http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=268173

 

Urmonas A, Pranevičienė B. Administracinės diskrecijos esmė ir diskrecijos kontrolės galimybės. Jurisprudencija. 2002, 32(24): 54–64.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/492/005_urmonas_praneviciene.pdf

 

Urmonas A. Socialinių technologijų konceptualių modelių pritaikymo administracinėje teisėje paieška. Jurisprudencija. 2007, 6(96): 9–15.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/6f7/1_algimantas_urmonas.pdf

 

Vainorienė A. Konstitucinė išimtinės padėties samprata: teisėtumo ir būtinumo santykis viešojoje teisėje. Teisė. 2014, 91: 212–227.

http://www.vu.lt/leidyba//dokumentai/zurnalai/TeisAe/TeisAe 2014 91/212-227.pdf

 

Valančius V., Norkus R. Lietuvos administracinės ir baudžiamosios justicijos sąlyčio aspektai. Jurisprudencija. 2006, 4(82): 91–98.

http://www.mruni.eu/upload/iblock/74b/13_valancius_norkus.pdf

 

Žilinskas D. Teisės aiškinimo problemos šiuolaikinėje Lietuvos administracinėje teisėje. Jurisprudencija. 2003, 46(38): 68–78.

http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=309525

 

Žilinskas D. Policijos teisės prielaidos: policijos teisės santykis su administracine teise. Jurisprudencija. 2005, Nr. 76(68): 41–49.

http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/dwn.php?id=268398

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata