Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Nuorodos

Aukščiausios valstybinės valdžios institucijos

Lietuvos Respublikos Prezidentūra www.lrp.lt
Lietuvos Respublikos Seimas www.lrs.lt
Lietuvos Respublikos Vyriausybė www.lrv.lt 

Lietuvos Respublikos teismai ir kitos institucijos

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas www.lrkt.lt
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas www.lat.lt
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas www.lvat.lt
Lietuvos apeliacinis teismas www.apeliacinis.lt
Vilniaus apygardos teismas vat.teismas.lt
Kauno apygardos teismas kat.teismas.lt
Klaipėdos apygardos teismai klat.teismas.lt
Šiaulių apygardos teismas sat.teismas.lt
Panevėžio apygardos teismas pat.teismas.lt 
Regionų administracinis teismas administracinis.teismas.lt


Vilniaus komercinio arbitražo teismas www.arbitrazas.lt
Nacionalinė teismų administracija www.teismai.lt
Apylinkių teismų teisėjų sąjunga www.atts.lt 
Teisėjų padėjėjų asociacija www.teisejupadejejai.lt

Kitos šalies institucijos/įstaigos:
Advokatų taryba www.advoco.lt
Antstolių rūmai www.antstoliurumai.lt
Lietuvos administracinių ginčų komisija www.lagk.lt 
Lietuvos auditorių rūmai  www.lar.lt
Lietuvos Respublikos prokuratūra  www.prokuraturos.lt
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė  www.vkontrole.lt
Lietuvos teismo ekspertizės centras  www.ltec.lt
Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos  www.migracija.lt
Mokestinių ginčų komisija  www.mgk.lrv.lt
Lietuvos notarų rūmai https://www.notarurumai.lt
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos  www.policija.lt
Registrų centras www.registrucentras.lt
Lietuvos Seimo kontrolieriai www.lrski.lt/lt
Specialiųjų tyrimų tarnyba www.stt.lt
Teisės institutas www.teise.org
Valstybinė darbo inspekcija www.vdi.lt
Valstybinė teismo medicinos tarnyba www.vtmt.lt 
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija www.ada.lt
Valstybinės kalbos inspekcija https://vki.lrv.lt
Valstybinė lietuvių kalbos komisija www.vlkk.lt 
Valstybinė mokesčių inspekcija www.vmi.lt
Valstybės saugumo departamentas www.vsd.lt
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija www.vtek.lt

Tarptautinės institucijos, teismai ir organizacijos

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas curia.europa.eu
Europos Žmogaus Teisių Teismas www.echr.coe.int
Tarptautinis Teisingumo Teismas www.icj-cij.org
Jungtinių Tautų Organizacija www.un.org
Jungtinių Tautų Vyriausiasis žmogaus teisių komisaras www.ohchr.org
Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra www.unhcr.org
Tarptautinė Aukščiausiųjų Administracinių Teismų Asociacija www.aihja.org
Europos Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausiųjų Administracinių Teismų Asociacija http://www.aca-europe.eu
Europos administracinės teisės teisėjų asociacija www.aeaj.org
Europos Taryba www.coe.int
Europos Sąjungos portalas europa.eu
Europos Komisija ec.europa.eu
Europos Parlamentas www.europarl.europa.eu
Europos Sąjungos Taryba www.consilium.europa.eu
Europos ombudsmeno institucija www.ombudsman.europa.eu
Europos Audito rūmai eca.europa.eu
Europos komisijos mokesčių ir muitų sąjunga ec.europa.eu/taxation_customs
Europos Sąjungos teisės akademija (ERA) www.era.int

Tarptautinės organizacijos/asociacijos:

Europos Sąjungos aukščiausiųjų teismų pirmininkų tinklas www.network-presidents.eu
Europos teisėjų mokymo tinklas www.ejtn.eu
Europos teismų tarybų tinklas www.encj.eu
Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose ec.europa.eu/civiljustice
Europos veiksmingo teisingumo komisija (CEPEJ) www.coe.int/cepej
Europos Tarybos konsultacinė Europos teisėjų taryba (CCJE) www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/default_en.asp
Tarptautinė teisėjų asociacija www.iaj-uim.org
Teismo pareigūnų tarptautinė sąjunga www.uihj.com
Europos baudžiamųjų bylų advokatų asociacija (ECBA) www.ecba.org
Tarptautinė advokatų asociacija www.ibanet.org
Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO) www.wipo.int

Teisės aktų, naudingos informacijos paieškos svetainės

www.infolex.lt www.infolex.lt  
Teisės aktų registras www.e-tar.lt/portal/index.html
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija www.tm.lrv.lt
Europos Sąjungos oficialusis leidinys (EUR-Lex) eur-lex.europa.eu
EUR-LEX: prieiga prie Europos Sąjungos teisės eur-lex.europa.eu/lt/
N-LEX: nacionalinių teisės aktų portalas eur-lex.europa.eu/n-lex/
Europos e. teisingumo portalas e-justice.europa.eu

Susisiekite

Tel. (8 5) 279 1005 
Mob.tel.: +370 655 22502
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata