Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teismo metiniai pranešimai

Gerbiamieji,


Pristatome Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 metų veiklos apžvalgą, kurioje galima susipažinti su esmine Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 metų veikla, teisėjais, bylų statistika bei LVAT praktikos tendencijomis, reikšmingais teismo išaiškinimais.

Taip pat Jūsų patogumui pateikiame ir išsamų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo metinį pranešimą, kuriame galima plačiau susipažinti su pagrindinėmis 2023 metais išnagrinėtomis bylomis atskirose administracinių bylų kategorijose.

Tęsiame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo tradiciją atsiskaityti visuomenei už nuveiktus praėjusių metų darbus ir kviečiame susipažinti su 2022 metų veiklos apžvalga.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2022 metų veiklos apžvalga – tai trumpasis teismo metinio pranešimo variantas, kuris supažindins Jus su esmine Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2022 metų veikla, bylų statistika, teisėjais bei LVAT praktikos tendencijomis, reikšmingais teismo išaiškinimais.

Taip pat Jūsų patogumui pateikiame ir išsamų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo metinį pranešimą, kuriame galima plačiau susipažinti su pagrindinėmis 2022 metais išnagrinėtomis bylomis atskirose administracinių bylų kategorijose. Išplėstinį LVAT metinį pranešimą galima skaityti .pdf ir .epub formatu.

 

Gerbiamieji,

2021-ieji metai administracinių teismų sistemai ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui buvo ypatingi - minėjome teismo dvidešimtmetį, taigi, turėjome galimybę įvertinti per visą šį laiką nuveiktus darbus. 2021-ieji buvo išskirtiniai ir tuo, kad  susiformavo didesni nei įprasta bylų srautai bylose, kurias teismas nagrinėja vienintele instancija, bei bylose, susijusiose su užsieniečių teisine padėtimi.

Kviečiame susipažinti su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 metų veiklos apžvalga.

 

Kviečiame susipažinti su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 metų veiklos apžvalga, kurioje pateikiama reikšmingiausia praėjusių metų teismo praktika įvairių sričių administracinės justicijos bylose, klausimai, dėl kurių kreiptasi į tarptautinius teismus, kita svarbi su teismo veikla susijusi informacija.

Pateikiame jums Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 metų veiklos apžvalgą, kurioje galima susipažinti su 2019 metų teismo veikla.

Gerbiamieji,

Teismui 2018-ieji buvo svarbių darbų ir neatidėliotinų sprendimų priėmimo metai. Kartu tai ir intensyvus laikotarpis, kai drauge su visu Teismo kolektyvu toliau ieškota efektyviausių teisinių ir organizacinių reguliavimo svertų, siekiant svarbiausios Teismo užduoties – teisingumo vykdymo, tvirtinant konstitucinių vertybių apsaugą, vis labiau koncentruojantis į skubaus bei
aiškaus atsakymo žmogui pateikimą, kartu užtikrinant dar didesnį pasitikėjimą Teismo veikla, atsakingumu, pagaliau – žmogiškumu.

Praėję metai buvo tikrai dinamiški ir nors bylų srautai augo beveik visuose administraciniuose teismuose, norisi pasidžiaugti tuo, jog Teisme pavyko net keturis kartus sumažinti 2018 metais gaunamų ir neišnagrinėtų bylų likutį. Žvelgiant į pagrindines gautų bylų kategorijas matyti išlikusi tendencija – didžiausias gaunamų apeliacinių skundų kiekis yra bylose dėl valstybės atsakomybės už asmenims padarytą žalą, tačiau regimas ir žymus pozityvus pokrypis link specifinio teisėtumo valdymo srityje užtikrinimo būdo – prašymų ištirti norminių administracinių teisės aktų teisėtumą nagrinėjimo.
Lyginant su praėjusiais metais pastarųjų, populiariai vadinamų norminių bylų padaugėjo daugiau nei pusantro karto. Visa tai rodo ne tik visuomenės teisinį išprusimą, bet ir pasitikėjimą Teismu.

Pateikiame jums išsamų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo metinį pranešimą, kuriame galima susipažinti su 2018 metų teismo veiklos apžvalga.

   

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, formuojančiam ir plėtojančiam teisės taikymo bei aiškinimo praktiką administracinių ginčų srityje, apžvelgiamais 2017 metais,kaip ir kasmet, teko nagrinėti įvairaus pobūdžio bylas – didžiausią kiekį sudarė kalinimo sąlygų bei neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio atlyginimo bylos, padaugėjo bylų dėl užsieniečių teisinės padėties ir prieglobsčio, auga ir tampa vis įvairesnis socialinės apsaugos klausimų spektras. 2017 metais išryškėjo rinkliavų už atliekų tvarkymą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos bylų mažėjimo tendencija. Kitų ginčų srautai išlieka daugmaž panašūs, kaip ir praėjusiais metais. Teismo jurisdikcinė veikla daugeliu atveju susijusi su sudėtingais, kompleksiniais (be kitako, apimančiais tiek nacionalinės, tiek tarptautinės bei Europos Sąjungos teisę), visai visuomenei ypatingai aktualiais, jautrias tam tikrų asmenų grupių teises bei pareigas liečiančiais teisiniais aspektais. 2017 metais Teismas turėjo progą plačiai ir gausiai pasisakyti dėl norminių administracinių aktų teisėtumo, mokesčių, socialinės apsaugos, užsieniečių teisinės padėties, valstybės tarnybos, konkurencijos, žalos atlyginimo, administracinių bylų teisenos srityse, kurios šiame pranešime apžvelgiamos išsamiau.

Pateikiame jums išsamų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo metinį pranešimą, kuriame galima susipažinti su 2017 metų teismo praktikos apžvalga.

Gerbiamieji,

tęsdami Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo tradiciją atsiskaityti visuomenei už nuveiktus praėjusių metų darbus, pristatome jums 2016 metų jurisdikcinę bei nejurisdikcinę veiklą atspindinčius leidinius.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 metų veiklos apžvalga – tai trumpasis teismo metinio pranešimo variantas, kuris supažindins jus su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 metų veikla, bylų statistika, teisėjais, LVAT praktikos tendencijomis bei reikšmingais teismo išaiškinimais. Leidinyje taip pat pristatomi visi Lietuvos apygardų administraciniai teismai, 2016 metų administracinių teismų naujovės.

Pateikiame jums ir išsamų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo metinį pranešimą, kuriame galima susipažinti su 2016 metų teismo praktikos apžvalga.

Tikimės, kad šie leidiniai leis išsamiau susipažinti su LVAT veikla, suformuota praktika bei geriau suvokti administracinių teismų veiklos specifiką.

 

Pagarbiai
Irmantas Jarukaitis

Gerbiamieji,

džiaugiamės pristatydami Jums leidinį, parengtą tęsiant teismo tradiciją atsiskaityti visuomenei už praėjusiais metais nuveiktus darbus.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 metų veiklos apžvalga – tai trumpasis teismo metinio pranešimo variantas, kuris supažindins Jus su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 metų veikla, siekiais, bylų statistika, teisėjais, pagrindinėmis nagrinėjamų ginčų kategorijomis. Leidinyje taip pat pristatomi visi Lietuvos apygardų administraciniai teismai, 2015 metų administracinės teisės naujovės.

Kasmet pateikiame ir išsamų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo metinį pranešimą, kuriame galima susipažinti su 2015 metų teismo praktikos apžvalga.

Tikimės, kad Jūs susidomėsite mūsų leidiniu.

Pagarbiai
Irmantas Jarukaitis

 

2014 metų metinis pranešimas

 

Pranešimo santrauka

 

 

2013 metų metinis pranešimas

 

Pranešimo santrauka

 

 

2012 metų metinis pranešimas

 

Pranešimo santrauka

 

2011 metų metinis pranešimas

 

Pranešimo santrauka

2010 metų metinis pranešimas

 

Pranešimo santrauka

2009 metų metinis pranešimas

 

Pranešimo santrauka

2008 metų metinis pranešimas

2007 metų metinis pranešimas

2006 metų metinis pranešimas

2005 metų metinis pranešimas

2004 metų metinis pranešimas

2003 metų metinis pranešimas

Susisiekite

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata