Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

2015 metai

Bylos numeris: I-438-1-2014

Dėl norminės administracinės bylos nutraukimo. 

 

Bylos numeris: I-9-662-2015

Dėl Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų kandidatų diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašo tam tikrų nuostatų teisėtumo.

 

Bylos numeris: I-3-502-2015

Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo tam tikrų nuostatų teisėtumo.

 

Bylos numeris: I-2-438-2015

Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo 46 punkto teisėtumo.

 

Bylos numeris: I-4-822/2015

Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių tam tikrų nuostatų teisėtumo.

 

Bylos numeris: I-5-442-2015

Dėl Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 439, 5 punkto nuostatų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1B-392, 3 ir 6 punktų teisėtumo.

 

Bylos numeris: I-12-143-2015

Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230, 6 punkto (aplinkos ministro ir finansų ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-326/1K-117 redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 daliai (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija) ir 4 dalies 2 punktui (2002 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720), Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims bei iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantiems teisės aktų hierarchijos reikalavimams.

 

Bylos numeris: I-15-525/2015

Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo tam tikrų nuostatų teisėtumo.

 

Bylos numeris: I-17-492/2015

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-576 patvirtintų Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių 8 ir 13 punktų atitikties Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34(2) straipsnio 3 daliai.

 

Bylos numeris: I-16-552/2015

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. D1-295 dalies atitikties Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 daliai konstitucinio teisėtų lūkesčių apsaugos principo reikalavimams.

 

Bylos numeris: . I-7-552-2015

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-95 patvirtinto Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų plano 5, 6, 7, 8, 12, 14–17, 25, 28, 33 punktų ir priedo Nr. 1 , Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-75 „Dėl nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto ir juo patvirtinto Nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-385 redakcija) teisėtumo.Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 7.30 - 17.00
Antradienis 7.30 - 17.00
Trečiadienis 7.30 - 17.00
Ketvirtadienis 7.30 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Naujienų prenumerata