Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

2017 metai

Bylos numeris: I-20-556/2017 nuasmenintas sprendimas

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-344 „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2017 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ 2 punkto teisėtumo.

 

Bylos numeris: eI-17-261/2017 nuasmenintas sprendimas

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-301 patvirtintų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo 20.3 papunkčio teisėtumo.

 

Bylos numeris: I-10-858/2017 nuasmenintas sprendimas

Dėl Lietuvos banko 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 03-62 patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų 4 punkto (2016 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 03-12 redakcija nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2017 m. sausio 25 d.) tiek, kiek jis apibrėžia vartojimo kredito gavėjo pajamų, išlaidų ir finansinių įsipareigojimų sąvoką, atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalies (2015 m. lapkričio 5 d. įstatymo Nr. XII-1989 redakcija nuo 2016 m. vasario 1 d.) nuostatoms.

 

Bylos numeris: eI-6-502/2017 nuasmenintas sprendimas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-632 patvirtinto Žmogaus kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos paslaugų, apmokamų iš Transplantacijos programos lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo tvarkos aprašo dalies teisėtumo; dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-830 dalies teisėtumo.

 

Bylos numeris: I-2-261/2017

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-1315 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ atitikties Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 68 straipsnio 2 ir 3 dalims.

 

Bylos numeris: eI-4-822/2017 (buvęs bylos Nr. eI-26-822/2016)

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 patvirtintos Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos 17.4 punkto (redakcija, galiojusi nuo 2014 m. balandžio 12 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) ir 181.2 punkto (žemės ūkio ministro 2013 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-291 redakcija, galiojusi nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 21 d.) teisėtumo.

 

Bylos numeris: eI-8-756/2017

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-309 „Dėl Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ (TAR, 2016 m. balandžio 26 d., Nr. 10347) ir juo patvirtinto Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano teisėtumo.

 

Bylos numeris: I-3-502/2017

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 3.2 punkto (socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A1-61 redakcija) teisėtumo.

 

Bylos numeris: I-5-662/2017

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. Dl-528 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 2.3.1 ir 2.3(2) punktų atitikties konstituciniams teisinės valstybės, įstatymų viršenybės, teisės aktų hierarchijos principams ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19(1) straipsnio nuostatoms.

 

Bylos numeris: I-7-261/2017

Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. gruodžio 12 d. paskelbto VII kvietimo teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams įgyvendinti 2017-2020 m. pirmojo konkurso „Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų“ sąlygų 11 punkto ir antrojo konkurso „Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai“ sąlygų 11 punkto nuostatų.

 

Bylos numeris: I-12-502-2017 nuasmenintas sprendimas

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 1V-167 „Dėl saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų ir saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ ir 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1V-392 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ duomenų perdavimo saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir trečio lygio interneto adresų srities su galūne gov.lt suteikimo monopolinių paslaugų kainoraščio patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1V-359 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“ dalies teisėtumo.

 

Bylos numeris: I-14-552/2017

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1K-23 patvirtintų Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties standartinių sąlygų 5.2 ir 5.3 punktų teisėtumo.

 

Bylos numeris: I-11-492/2017

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-196/1R-80 patvirtino Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo (2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr.V-1149/1R-334 redakcija) 9.4 ir 9.5 punktų teisėtumo.


Bylos numeris: I-1-756/2017

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-396 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punkto, kuriuo Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384, papildytos 191 punktu, teisėtumo.

 


Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 7.30 - 17.00
Antradienis 7.30 - 17.00
Trečiadienis 7.30 - 17.00
Ketvirtadienis 7.30 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Naujienų prenumerata