Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

2018 metai

Bylos numeris: I-17-756/2018

Dėl Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197, 8.1.1 ir 13.3 punktų teisėtumo.

Išnagrinėta: 2018 m. gruodžio 18 d. nutartis

Bylos numeris: eI-23-556/2018

DėlLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-330 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatų patvirtinimo“ 2 punkto teisėtumo.

Bylos numeris I-25-822/2018

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 patvirtintų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų 4.1 punkto teisėtumo.

Išnagrinėta: 2018 m. spalio 4 d. nutartis

Bylos numeris: I-16-261/2018 nuasmenintas sprendimas

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.3 ir 2.4.1 papunkčių teisėtumo.

Bylos numeris: eI-6-822/2018 nuasmenintas sprendimas

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos Turto ir verslo vertinimo metodikos 58.1, 58.2, 60, 76–78, 81, 82 punktų teisėtumo.

Bylos numeris: eI-8-662/2018 nuasmenintas sprendimas

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 39–42 punktų teisėtumo.

Bylos numeris: eI-13-822/2018 nuasmenintas sprendimas

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-696 priedo (LITGRID AB valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 12.1 (protokolo Nr. 69) patvirtintos Elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarkos) 1 punkto teisėtumo.

Bylos numeris: I-9-662/2018 nuasmenintas sprendimas

Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 71 „Dėl Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo patvirtinimo“ patvirtinto XV-XX a. architektūros ir urbanistikos paminklo Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo (dokumento registravimo numeris Teritorijų planavimo dokumentų registre – T00043474 (000792000005) teisėtumo.

Bylos numeris: eI-19-858/2018 nuasmenintas sprendimas

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-41 „Dėl komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ 3.1.2 papunkčio teisėtumo.

Bylos numeris: I-4-662/2018 nuasmenintas sprendimas

Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. I-3 patvirtinto Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje aprašo (Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. I-198 redakcija) 4.13 ir 74 punktų teisėtumo

Bylos numeris: I-10-822/2018 nuasmenintas sprendimas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (2017 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-889 redakcija) 13, 14, 15, 18 ir 20 punktų teisėtumo.

Bylos numeris: I-3-502/2018 nuasmenintas sprendimas

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtinto Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo 2 priedo 2, 2.2, 2.3 punktų, 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-446 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos patvirtinimo“ 2 punkto ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 patvirtinto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo teisėtumo.

Bylos numeris: eI-5-492/2018 nuasmenintas sprendimas

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2016 m. lapkričio 25 d., Nr. 2016-27523) 1.2 punkto ta apimtimi, kuria eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apibrėžimas papildytas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kriterijais, ir 1.3 punkto ir juo papildyto 2 priedo 1 dalies 1–7 punktų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. D1-658 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2017 m. rugpjūčio 3 d., Nr. 2017-13033) 2 punkto teisėtumo.

Bylos numeris: I-2-438/2018 nuasmenintas sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3D-548 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ teisėtumo
Bylos numeris: I-21-438/2017 nuasmenintas sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-558 „Dėl Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ ir juo patvirtinp Vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761, buvęs kodas G360K) Subačiaus g. 24, 26, 28 Vilniuje, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – teritorijos ribų plano ir paveldotvarkos projekto teisėtumo
Bylos numeris: eI-1-502/2018
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-309 „Dėl Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ (TAR, 2016 m. balandžio 26 d., Nr. 10347) ir juo patvirtinto Palangos miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano teisėtumo.

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 7.30 - 17.00
Antradienis 7.30 - 17.00
Trečiadienis 7.30 - 17.00
Ketvirtadienis 7.30 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Naujienų prenumerata