Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

3) Išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka

Išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija – tai institucija, nagrinėjanti administracinius ginčus iki teismo. Jeigu įstatymai nenumato kitaip, administracinius ginčus ne teismo tvarka nagrinėja Lietuvos administracinių ginčų komisija ir jos teritoriniai padaliniai.

Ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka suteikia asmenims galimybę apginti savo pažeistas teises nesikreipiant į teismą, tokiu būdu išvengiant teisminio bylinėjimosi trūkumų. Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos ginčus išsprendžia veiksmingai, ekonomiškai ir operatyviai.

Įstatyme nurodytais atvejais išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka yra privaloma. Tai reiškia, jog į Regionų administracinį teismą bus galima kreiptis tik po to, kai ginčas bus išnagrinėtas ikiteismine tvarka. Kitais atvejais asmuo gali pasirinkti, ar pirmiausia kreiptis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarką instituciją, ar tiesiogiai į teismą.

Terminai

Asmuo privalo kuo greičiau kreiptis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Konkrečius terminus nustato galiojantys teisės aktai.

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, skundas administracinių ginčų komisijai paduodamas per 1 mėnesį nuo individualaus administracinio akto paskelbimo arba įteikimo ar pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos. Tais atvejais, kai viešojo administravimo subjektas nevykdo savo pareigų arba vilkina klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per 2 mėnesius nuo dienos, kurią baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo laikas (Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsnis).

Ikiteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos sprendimo apskundimas

Asmuo, nesutinkantis su ikiteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos sprendimu, paprastai per galiojančiame įstatyme nustatytą terminą turėtų kreiptis į Regionų administracinį teismą.

Susisiekite

Tel. (8 5) 279 1005 
Mob.tel.: +370 655 22502
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata